Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Zástupca starostu obce

Zástupcom starostu obce Hrušovany je

Augustín Candrák
Bydlisko: Hrušovany 166
Telefón: 038 / 5314 078
Fax: 038/5314 076
Mail: hrusovany@hrusovany.sk                                          

V prípade neprítomnosti alebo nespôsobilosti výkonu funkcie starostu zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh starostu zvolí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Zástupca starostu obce je po celý čas existencie obecnej rady po celé svoje funkčné obdobie jej členom. Okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu obce oprávnený vykonávať  ustanovuje na návrh starostu obce obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu obce zvoláva tiež obecné zastupiteľstvo v prípade ak ho nezvolá starosta v prípadoch uvedených v § 13a ods. 3. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Jeho zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.


 


Úvodná stránka