Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Významné udalosti v histórii obce

Prehľad významných udalostí v histórii obce Hrušovany

Rok Udalosť
5000 - 4000 p. n. l. Prvé známky osídlenia územia obce Hrušovany
5. - 6. stor. n. l. Príchod slovanských kmeňov na územie obce Hrušovany
13. stor. n. l. Obec sa radí medzi jeden z najstarších majetkov rodiny Ludanickovcov
1318 Prvá písomná zmienka o obci s názvom Kürtveles
1332 Prvá písomná zmienka o kostole v Hrušovanoch, ktorá pochádza zo zápisu vo veľkom registri pápežských kolektorov o zaplatených desiatkach
1392 Pričlenenie obce Hrušovany do Oponického panstva na základe rozhodnutia kráľa Žigmunda
1392 Zmena názvu obce na Kerthuely
1428 Výbojné výpravy husitov
1530 Turecké výboje
1599 Tatárske výboje
1682 Vyplienenie obce Turkami
1708 Na území farnosti, do ktorej patrila i obec Hrušovany sa odohrala vojenská bitka medzi kurucami a labáncami, v ktorej padlo 3 000 slovenských mužov
1711 Porážka tureckých vojsk
1715 V obci sa nachádza 19 domácností a známe vinice
1720 Prvá zachovaná pečať obce, na ktorej je zobrazená Svätá trojica
1736 Renesančná prestavba kostola
1753 V obci žije 70 rodín
1773 Zmena názvu obce na Hruschowan, Krussowany, Kürtvélyes
1781 Zmena názvu obce na Kortvelyes
1781 Zachovaná pečať obce s vyobrazením sv. Martina. S týmto pečatidlom označovala obec svoje písomnosti ešte i v roku 1857
1786 Zmena názvu obce na Hrussovani, Körtvélyesch
1787 V obci sa nachádza 43 domov a 412 obyvateľov
1808 Zmena názvu obce na Hrussovany, Körtvélyes
1817 Do obce prichádza nový správca farnosti Matej Bazalica, známy pomológ uznávaný v celej Európe
3. mája 1825 V obci vypukol veľký požiar, pri hasení ktorého bola nutná pomoc hasičov z Vyčiap, Bojnej, Topoľčian, Ludaníc a iných obcí
27. mája 1825 V obci vypukol ďalší požiar, počas ktorého zhorela aj časť obce, ktorú sa podarilo zachrániť počas požiaru z 3. mája 1825
1828 V obci sa nachádza 69 domov a 484 obyvateľov
1835 V obci opäť vypukol požiar
1850 Do veže kostola bol osadený nový zvon
1869 V obci žije 410 obyvateľov
1880 V obci žije 381 obyvateľov
1881 Výstavba a otvorenie železnice Nitra - Topoľčany, ktorá prechádzala obcou
1885 Založenie Dobrovoľného hasičského zboru v obci
1890 V obci žije 432 obyvateľov
1889 Obec postihol ďalší ničivý požiar. Obydlia pokryté slamou rýchlo podľahli ohňu a kým obyvatelia prišli z polí, ich domy už boli zhorené
1900 V obci žije 451 obyvateľov
1901 Postavenie parnej tehelne
1910 Prístavba sakristie v chráme sv. Martina
1910 V obci žije 565 obyvateľov
1911 Zmena názvu obce na Nitrakörtvélyes
1912 Výstavba štátnej školy, ktorá bola uvedená do prevádzky v septembri 1912
1912 Výstavba úzkokoľajnej železničky z Oponíc do Somorovej, ktorá viedla v katastrálnom území obce popri rieke Nitra. Slúžila poľnohospodárom a lesníkom
1914 - 1918 Boje počas I. svetovej vojny si vyžiadali celkovo 28 životov našich obyvateľov
1920 Zmena názvu obce na Nitrahrušovany
1921 V obci žije 605 obyvateľov
1923 Obec vstupuje do spolku Československého červeného kríža
1924 Osadenie 3 nových zvonov do veže kostola. Pri tejto príležitosti bol pôvodný zvon umiestnený vo zvonici, ktorá bola obsluhovaná nočným hlásnikom oznamujúcim nočnú hodinu a úmrtie obyvateľov obce
1924 Založenie obecnej knižnice
1924 Zmena názvu obce na Hrušovany
1924 Obec založila Potravné družstvo, ktorého cieľom bolo zriaďovať obchody s potravinami a miešaným tovarom.
1925 Obec sa stáva členom Slovenského vlastivedného múzea v Bratislave
1927 Zdevastovanie úrody rozsiahlym krupobitím
1927 Obec sa stáva členom spolku Ovocinárskej jednoty
1928 Oprava mostu cez rieku Nitru
1929 Zrušenie úzkokoľajnej železničky z Oponíc do Somorovej, v dôsledku parcelácie veľkostatku Heinricha Appónyiho
1929 Prepísanie tehelne do preselian aj napriek tomu, že sa nachádza v katastrálnom území obce Hrušovany
1930 V obci žije 641 obyvateľov
1932 Obec sa stáva členom Hospodárskej a lesníckej jednoty v Nitre
1937 Ukončená prístavba školy, ktorá pozostávala z 1 triedy, kabinetu a izby pre učiteľa, chodby, pristavené boli tiež vedľajšie miestnosti, nová trieda bola zariadená novým nábytkom
1. spetember 1939 Začiatok 2. svetovej vojny
1939 Zakúpenie 1. rádia v obci, ktoré bolo umiestnené v budove školy
1939 Založenie spolku Slovenského červeného kríža v obci
1940 Veľká povodeň v obci okrem iného poškodila i drevenný most cez rieku Nitru, ktorý si obyvatelia museli opraviť na svoje náklady
1940 Výsadba jabloní v dedine popri potoku
1940 V obci žije 735 obyvateľov
1941 Postavenie prvého domu za železnicou, majiteľom bol Augustín Fraňo
1941 V obci žije 800 obyvateľov
1941 Rozpustenie obecného zastupiteľstva v obci na základe vládneho programu o zabezpečení vplyvu na chod všetkých obcí Slovenska
1942 Premenovanie štátnej školy na rímsko-katolícku školu
2. september 1944 Prechod partizánskych vojsk cez obec Hrušovany
3. september 1944 Presun nemeckých vojsk cez obec
október 1944 Obsadenie obce nemeckými vojskami na dobu 3 týždňov
22. január 1945 Opätovné obsadenie obce nemeckými vojskami, ktoré trvalo do 12. februára 1945
27. marec 1945 Začiatok bojov o obec, ktoré trvali až do 1. apríla, kedy v ranných hodinách prešiel obcou II. ukrajinský front a nemecké vojská vytlačil smerom na vinohrady
8. máj 1945 Koniec II. svetovej vojny v Európe
1948 Zriadenie materskej školy v obci Hrušovany
1949 Elektrifikácia obce
1950 V obci žije 791 obyvateľov
1951 Založenie futbalového klubu v obci
1958 Vznik jednotného roľníckeho družstva
1959 Zakúpenie 3 traktorov
1960 Ukončená výstavba hospodárskych budov v areály JRD Hrušovany (maštale,sýpka)
1961 V obci žije 1 106 obyvateľov
1970 Vyrúbanie vinohradov v obci
1970 V obci žije 1 274 obyvateľov
1972 Obec postihli záplavy spôsobené intenzívnymi dažďami, ktoré spôsobili zaplavenie obytných domov za  železnicou
1973 Rekonštrukcia elekrickej siete v obci
1973 Začatie výstavby futbalového ihriska v obci
1974 Výstavba šatní, oplotenia a tribúny futbalového ihriska pre 300 divákov v celkovom náklade 750 000 Kčs
1975 Zlúčenie poľnohospodárskych družstiev a vznik PD Ponitrie so sídlom v Preseľanoch
1975 Založenie Ovocinárskeho a chovateľského zväzu v obci. Ten sa neskôr premenoval na Slovenský zväz záhradkárov
1976 Zlúčenie obcí Hrušovany, Koniarovce, Belince a Preseľany. Vedením obcí bolo poverené MNV Preseľany
1980 V obci žije 1271 obyvateľov
1983 Plynofikácia obce
1984 Výmena strešnej krytiny chrámu sv. Martina
1986 Vybudovanie skladu v areáli cintorína
1986 Vyhlásenie osamoteného dubu cerového za chránený strom
1990 Osamostatnenie obce Hrušovany. Obec si po 14 rokoch zriadila vlastnú samosprávu a oddelila sa od obce Preseľany.
1991 V obci žije 1177 obyvateľov
1991 Ropná havária v Koniarovciach spôsobila znečistenie studní obyvateľov Hrušovian
1991 Pokračovanie v plynofikácii obce
1991 Vstup obce Hrušovany do Združenia miest a obcí Slovenska
1992 Plynofikácia športového areálu
1992 Vznik Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v obci
1993 Vznik Slovenskej republiky
1993 Vstup obce do združenia obcí Tríbečsko Inovecký región (TIR)
1993 Založenie spevokolu, ktorý pôsobí v chráme sv. Martina
1993 Vznik orgánizácie Slovenský orol, ktorej predsedom sa stal Ladislav Zubčák
1994 Voľby do samosprávy, za starostu bol zvolený Bernard Fraňo
1994 Vznik mikroregiónu Svornosť, ktorého členom sa stala i obec Hrušovany
1995 Obec zasiahla povodeň
1997 Začiatok prác na budovaní verejného vodovodu v obci
1997 Osadenie vysielača pre mobilnú sieť GlobTel na veži tehelne
1997 Začiatok prác na budovaní telefonického pripojenia obce
1997 Výstavba hrádzového profilu na rieke Nitra
1997 Rekonštrukcia interiéru chrámu sv. Martina
1998 Oprava komunikácií v obci
1998 Výstavba telefónneho vysielača pre mobilnú sieť Eurotel v areáli vodojemu
1998 Voľby do samosprávy, za starostu bol zvolený Bernard Fraňo
1999 Veľká snehová kalamita v obci
1999 Vstup obce Hrušovany do združenia Svornosť
1999 Povodňový stav v obci, kedy sa rieka preliala cez ochranné hrádze a zaplavila poľnohospodársku pôdu v areály farmy PD, záhrady a v časti domovina ohrozovala rodinné domy
2000 Rekonštrukcia fasády obecného úradu
2000 Vybudovanie chodníka spájajúceho časť Domovina a časť Stará dedina
2000 Vznik združenia obcí Zdravý mikroregión, ktorého členom sa stala i obec Hrušovany
2001 V obci žije 1135 obyvateľov
2001 Rekonštrukcia plynovodu v časti Domovina
2001 Začiatok stavebných prác na čističke odpadových vôd v obci
2002 Ukončenie prác na budovaní čističky odpadových vôd a zrealizovanie hlavnej vetvy kanalizácie z ČOV smerom do obce Preseľany
2002 Voľby do samosprávy, za starostu bol zvolený Bernard Fraňo
2002 Vznik Jednoty dôchodcov Slovenska v obci
2003 Konanie referenda o vstupe SR do Európskej únie. V obci sa referenda zúčastnilo 317 občanov, z ktorých celkovo 286 súhlasilo a 31 nesúhlasilo so vstupom SR do EU
2004 Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie
2007 Vybudovanie ochranných hrádzí na rieke Nitre
2007 Vybudovanie kanalizácie v obci I. etapa
2008 Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci
2008 Rekonštrukcia budovy materskej školy v obci
2008 Oprava priestorov šatní TJ Hrušovany
2008 Vybudovanie kanalizácie v obci II. etapa
2009 Návšteva predsedu vlády SR Roberta Fica v obci a osadenie pamätnej lavičky pri dube
2009 Oprava domu smútku v obci
2010 Vybudovanie bezdrôtového rozhlasu v obci
2010 Vznik Tenisového klubu Hrušovany
2010 Voľby do samosprávy, za starostu bol zvolený Ing. Jozef Benca
2011 V obci žije 1124 obyvateľov
2011 Rekonštrukcia železničného priecestia na ul. Vinohradníckej
2011 Vybudovanie odvodňovacieho kanálu
2011 Rekonštrukcia komunikácií v obci (časť Domovina)
2011 Návšteva podpredsedu NRSR Roberta Fica v obci
2012 Vybudovanie prístrešku domu smútku v obci
2012 Benefičný futbalový zápas hviezd NHL, KHL, členov slovenskej hokejovej reprezentácie a slovenských futbalových internacionálov
2012 Rekonštrukcia komunikácií v obci (časť Domovina)
2012 Oslavy 100 rokov založenia základnej školy v obci
2013 Rekonštrukcia komunikácií v obci (časť Domovina)
2013 Rekonštrukcia strechy a interiéru obecného úradu
2013 Oprava ohrady cintorína v obci
2013 Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci
2013 Vybudovanie kanalizácie v obci III. etapa
2014 Benefičný futbalový zápas hviezd NHL, KHL, členov slovenskej hokejovej reprezentácie a slovenských futbalových internacionálov
2014 Modernizácia futbalového štadióna v obci
2014 Rekonštrukcia skladu v areály PD
2014 Regenerácia centra obce I. etapa
2014 Zakúpenie traktora pre obec
2014 Vybudovanie kanalizácie v obci IV. etapa
2014 Voľby do samosprávy, za starostu bol zvolený Ing. Jozef Benca
2015 Reštaurácia sochy sv. Jána Nepomuckého
2015 Zateplenie obecného úradu
2015 Rekonštrukcia komunikácií v obci
2015 Rekonštrukcia kabín futbalového štadiónu
2015 Vybudovanie kanalizácie v obci
2015 Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
2016 Udelenie Pečate rozvoja obcí a miest obci Hrušovany a jej vyhodnotenie ako samosprávy s predpokladom stabilného rozvoja

 


Úvodná stránka