Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Vybudovanie prístrešku pri dome smútku

Cieľom projektu bolo vybudovanie prístrešku o rozmeroch 9 x 9 metrov so spevnenou plochou zo zámkovej dlažby pred domom smútku. V bezprostrednej blízkosti prístrešku bola postavená stena s otvorom v tvare kríža. Riešením projektu sa sprístupnil a využil priestor pred domom smútku pre obyvateľov obce a zároveň sa zvýšil estetický ráz riešeného priestoru.

Identifikácia projektu

Vybudovanie prístrešku domu smútku
Operačný program: Program rozvoja vidieka
Prioritná os: 4 LEADER
Opatrenie: 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Miesto realizácie projektu: Obec Hrušovany
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Hrušovany, Hrušovany 346, 956 13 Hrušovany
Financovanie projektu: Rozpočet obce, Európske štrukturálne fondy, štátny rozpočet
Výška poskytnutého NFP: 19 615,68 €
Celková hodnota spolufinancovania obcou Hrušovany: 11 065,30 €
Celková hodnota projektu: 30 680,98 €

Erb obce HrušovanyZnak Slovenskej republikyLogo LEADER NSKLogo LEADERLogo PRVZnak Európskej únie


 


Úvodná stránka