Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Vybudovanie bezdrôtového rozhlasu I. etapa

Rekonštrukciou obecného rozhlasu v obci Hrušovany boli doplnené reproduktory z dôvodu lepšieho ozvučenia obce a rozhlasová ústredňa bola skvalitnená o ďalšie prístroje (vysielač, zosilovač a vysielacia anténa) tak, aby mohli byť informácie poskytované vo vyššej kvalite. V rámci tohto projektu bol vybudovaný moderný systém ozvučenia s použitím digitálneho kódovania prijímačov. Projekt bol realizovaný v rámci investícií typu LEADER, konkrétne z opatrenia 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo.

Identifikácia projektu

Vybudovanie bezdrôtového rozhlasu I. etapa
Operačný program: Program rozvoja vidieka
Prioritná os: 4 LEADER
Opatrenie: 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Miesto realizácie projektu: Obec Hrušovany
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Hrušovany, Hrušovany 346, 956 13 Hrušovany
Financovanie projektu: Rozpočet obce, Európske štrukturálne fondy, štátny rozpočet
Výška poskytnutého NFP: 7 946,00 €
Celková hodnota spolufinancovania obcou Hrušovany: 1 501,74 €
Celková hodnota projektu: 9 455,74 €

 

 


 


Úvodná stránka