Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Úprava verejného priestranstva obce Hrušovany

Predmetom projektu bola komplexná rekonštrukcia verejného priestranstva v centre obce. V rámci projektu sa realizovali nové spevnené plochy, sfunkčnila sa pôvodná studňa a vybudoval sa závlahový systém. Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie verejného osvetlenia priestranstva, osadenie prvkov drobnej architektúry (lavičky, smetné koše, drevené mostíky) a sadové úpravy pozostávajúce z výsadby drevín, rastlín a výsevu trávnika. Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie steny kroniky histórie obce Hrušovany.

Identifikácia projektu

Úprava verejného priestranstva obce Hrušovany
Operačný program: Program rozvoja vidieka
Prioritná os: 4 LEADER
Opatrenie: 2.1.3 Obnova a rozvoj obcí
Miesto realizácie projektu: Obec Hrušovany
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Hrušovany, Hrušovany 346, 956 13 Hrušovany
Financovanie projektu: Rozpočet obce, Európske štrukturálne fondy, štátny rozpočet
Výška poskytnutého NFP: 48 342,00 €
Celková hodnota spolufinancovania obcou Hrušovany: 9 668,40 €
Celková hodnota projektu: 58 010,40 €

Erb obce HrušovanyZnak Slovenskej republikyLogo LEADER NSKLogo LEADERLogo PRVZnak Európskej únie


 

Úprava verejného priestranstva obce Hrušovany

Centrum obce po ukončení projektu

Centrum obce po ukončení projektu

Centrum obce po ukončení projektu

Centrum obce po ukončení projektu

Centrum obce po ukončení projektu

Centrum obce po ukončení projektu

Náčrt projektu úpravy verejného priestranstva obce

Náčrt projektu úpravy verejného priestranstva obce Hrušovany


 
 

 


Úvodná stránka