Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Symboly obce

Vlajka obce HrušovanyHistória obce Hrušovany úzko súvisí s kresťanstvom o čom svedčia i pôvodné obecné pečate. Jedným z dôkazov je i v archívoch zachovaná pečať obce z roku 1720, na ktorej je zobrazená svätá trojica (Otec, Syn a Duch Svätý). Na pečati sú Otec a Syn zobrazení ako stojace postavy a Duch Svätý je nad nimi zobrazený ako holubica s ohnivými paprskami. Okolo hláv postáv je svätožiara. Toto pečatidlo z roku 1720 je uložené v Magyar nemtzeti múzeu v Budapešti. Napriek tomu, že pôvodné obecné pečatidlá sa na Slovensku nezachovali, väčšina písomností o našej obci, je archivovaná v Maďarsku, najmä v archívoch Ostrihomskej kapituly.

Súčasné obecné symboly (erb, pečať a vlajka) sa používajú od roku 1994. Autorkou ich návrhu je akademická maliarka Dragica Vrteľová.

Vlajka obce Hrušovany.

Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov kombinovaných v modrej, bielej, modrej, žltej a modrej farbe. Pomer jej strán je 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke vychádza z farieb obecného erbu, ktorým je zlatá hruška so striebornou halúzkou a listom na modrom podklade.

Erb obce Hrušovany

Erb obce HrušovanyErb obce je zaradený do kategórie tzv. hovoriacich erbov, ktoré patria v heraldike medzi najcennejšie. Tvorí ho v modrom štíte zlatá hruška na striebornej halúzke s jedným strieborným listom. Nakoľko názov našej obce je odvodený od slova hruška a hruškové sady opisuje i kronikár Jozef Podolay, v školskej kronike, zápisom v decembri 1924: „Meno Hrušovany vzniklo bezpochyby zo sadov hruškových, bo nakoľko starí ľudia vyprávajú, že na tomto mieste bol takmer celý les pozostávajúci z plánok hruškových a dokonca sám kráľ si sem chodil hrušky oberať.“, bol hruškový plod zvolený ako symbol v obecnom erbe.

Pečať obce Hrušovany

Pečať obce vychádza podobne ako obecný erb z jej samotného názvu. Pečať je kruhového tvaru, so symbolom hrušky v strede, nad ktorým je nápis OBEC HRUŠOVANY.


 


Úvodná stránka