Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Školstvo

Na území obce pôsobila od roku 1912 do roku 2015 Základná škola s materskou školou Hrušovany. Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR bola Základná škola s materskou školou, Hrušovany 336 na žiadosť zriaďovateľa školy zrušená a vyradená zo siete škôl a školských zariadení k 31.08.2015.

V súčasnosti sa na území obce nachádza materská škola, ktorú navštevujú deti vo veku 3 až 6 rokov. Materská škola Hrušovany sa zameriava okrem iného na:

  • rozvoj a podporu jedinečnosti detí, ich zdravého sebavedomia a sebaistoty
  • podporu práce detí v skupine
  • rozvoj návykov súvisiacich so zdravým životným štýlom
  • rozvoj záujmu detí o vzdelávanie
  • rozvoj základov bezpečnosti nielen na cestách
  • prípravu detí na vstup do základnej školy rozvíjaním všetkých stránok ich osobnosti
  • podporu rôznych talentov detí, ich nadania a záujmov

Kontaktné údaje

Riaditeľka: Alena Petríková - poverená vedením
Adresa školy: Hrušovany 336
Telefón: +421 38 5314 037 


 
Zriaďovacia listina materskej školy

 
Prevádzkový poriadok materskej školy

 
Rozhodnutie o zaradení materskej školy

 
Rozhodnutie o zaradení školskej jedálne

 


Úvodná stránka