Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hrušovany

Logo Európskej únie „Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“
Miesto realizácie projektu: Obec Hrušovany
Názov projektu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hrušovany
Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je rekonštrukcia a modernizácia systému verejného osvetlenia v obci v aspekte zníženia energetickej náročnosti jeho prevádzky a zvýšenia bezpečnosti.

Špecifické ciele:

Zníženie spotreby elektrickej energie ústavy verejného osvetlenia
Zvýšenie kvality poskytovaného verejného osvetlenia
Zvýšenia spoľahlivosti sústavy verejného osvetlenia

Východiskový stav: Dňa 18.12.2015 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) na projekt „ Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hrušovany “. Prijímateľ, obec Hrušovany so sídlom Hrušovany 346, 956 13 Hrušovany získa pomoc Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja do výšky 110 590,00 €.

Stav po realizácii projektu:

Vďaka podpore z EÚ sa dosiahne úspora spotreby elektriny v objeme 122,78 GJ ročne.

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Hrušovany, Hrušovany 346, 956 13 Hrušovany
Dátum začatia realizácie projektu: 07/ 2015
Dátum skončenia realizácie projektu: 06/2016
Logo operačného programu: Logo Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Logo Ministerstva hospodárstva

Výška poskytnutého príspevku: max. 110 590,00  €

 

Zverejnené dňa 07.01.2016, migrované dňa 24.01.2016

 


 

Svetelno-technická štúdia

Trvalo vysvetlujuca.pdf(412.4 kB)Trvalo vysvetľujúca tabuľa
Svetelnotechnicka_studia_Hrusovany.pdf(1009.6 kB)Svetelno-technická štúdia

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hrušovany

Publicita projektu - trvalo vysvetľujúca tabuľa

Publicita projektu - trvalo vysvetľujúca tabuľa

Verejné osvetlenie pred realizáciou projektu

Verejné osvetlenie pred realizáciou projektu

Verejné osvetlenie po realizácii projektu

Verejné osvetlenie po realizácii projektu

Verejné osvetlenie pred realizáciou projektu

Verejné osvetlenie pred realizáciou projektu


 
 
Verejné osvetlenie po realizácii projektu

Verejné osvetlenie po realizácii projektu

Verejné osvetlenie pred realizáciou projektu

Verejné osvetlenie pred realizáciou projektu

Verejné osvetlenie po realizácii projektu

Verejné osvetlenie po realizácii projektu

Verejné osvetlenie pred realizáciou projektu

Verejné osvetlenie pred realizáciou projektu


 
 
Verejné osvetlenie po realizácii projektu

Verejné osvetlenie po realizácii projektu

Verejné osvetlenie pred realizáciou projektu

Verejné osvetlenie pred realizáciou projektu

Verejné osvetlenie po realizácii projektu

Verejné osvetlenie po realizácii projektu

Verejné osvetlenie pred realizáciou projektu

Verejné osvetlenie pred realizáciou projektu


 
 
Verejné osvetlenie po realizácii projektu

Verejné osvetlenie po realizácii projektu

Verejné osvetlenie pred realizáciou projektu

Verejné osvetlenie pred realizáciou projektu

Verejné osvetlenie po realizácii projektu

Verejné osvetlenie po realizácii projektu

Verejné osvetlenie pred realizáciou projektu

Verejné osvetlenie pred realizáciou projektu


 
 
Verejné osvetlenie po realizácii projektu

Verejné osvetlenie po realizácii projektu

Verejné osvetlenie pred realizáciou projektu

Verejné osvetlenie pred realizáciou projektu

Verejné osvetlenie po realizácii projektu

Verejné osvetlenie po realizácii projektu

Verejné osvetlenie pred realizáciou projektu

Verejné osvetlenie pred realizáciou projektu


 
 
Verejné osvetlenie po realizácii projektu

Verejné osvetlenie po realizácii projektu

Verejné osvetlenie pred realizáciou projektu

Verejné osvetlenie pred realizáciou projektu

Verejné osvetlenie po realizácii projektu

Verejné osvetlenie po realizácii projektu

Verejné osvetlenie po realizácii

Verejné osvetlenie po realizácii


 
 
Verejné osvetlenie pred realizáciou

Verejné osvetlenie pred realizáciou

Verejné osvetlenie pred realizáciou

Verejné osvetlenie pred realizáciou

Verejné osvetlenie pred realizáciou

Verejné osvetlenie pred realizáciou

Verejné osvetlenie pred realizáciou

Verejné osvetlenie pred realizáciou


 
 
Stavebné práce

Stavebné práce

Verejné osvetlenie po realizácii

Verejné osvetlenie po realizácii

Verejné osvetlenie pred realizáciou

Verejné osvetlenie pred realizáciou

Stavebné práce

Stavebné práce


 
 
Stavebné práce

Stavebné práce


 


Úvodná stránka