Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Realizované projekty

Projekty realizované v roku 2015

Názov projektu Zdroj financií Rozpočet
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hrušovany EŠF, ŠR, RO 116 438,37 €
Vybudovanie kanalizácie v obci V. etapa ŠR, Iné 315 789,48 €
Rekonštrukcia kabín Obecného futbalového klubu ŠR, RO 13 900,00 €
Rekonštrukcia komunikácií obce Hrušovany IV. etapa ŠR, RO 10 000,00 €
Stavebné úpravy obecného úradu a kultúrneho domu v Hrušovanoch ŠR, RO 70 696,12 €
Reštaurácia sochy sv. Jána Nepomuckého RO 3 100,00 €

 

Projekty realizované v roku 2014

Názov projektu Zdroj financií Rozpočet
Vybudovanie kanalizácie v obci IV. etapa ŠR, Iné 400 000,00 €
Komplexné riešenie nakladania s biologickým a komunálnym odpadom v obci Hrušovany ŠR, Iné 169 854,00 €
Úprava verejného priestranstva obce EŠF, ŠR, RO 48 342,00 €
Rekonštrukcia Obecnej Budovy - Skladu so súpisným číslom 383 ŠR, RO 19 759,10 €
Modernizácia futbal. štadióna a materiálno - technické vybavenie ŠR, RO 11 622,24 €

 

Projekty realizované v roku 2013

Názov projektu Zdroj financií Rozpočet
Vybudovanie kanalizácie v obci III. etapa ŠR, Iné 430 562,11 €
Autobusové zastávky v obci Hrušovany EŠF, ŠR, RO 12 264,23 €
Oprava ohrady cintorína a kostola sv. Martina v obci ŠR, RO 10 000,00 €
Rekonštrukcia strechy OCÚ a vymaľovanie vnútorných priest. Iné, RO 15 000,00 €
Rekonštrukcia komunikácií obce Hrušovany III. etapa RO 35 975,21 €

 

Projekty realizované v roku 2012

Názov projektu Zdroj financií Rozpočet
Rekonštrukcia komunikácií obce Hrušovany II. etapa RO 23 997,00 €
Vybudovanie prístrešku domu smútku EŠF, ŠR, RO 30 680,98 €

 

Projekty realizované v roku 2011

Názov projektu Zdroj financií Rozpočet
Rekonštrukcia komunikácií obce Hrušovany I. etapa RO 23 863,80 €
Vybudovanie odvodňovacieho kanálu RO 16 577,13 €
Rekonštrukcia železničného priecestia na ul. Vinohradníckej ŽSR -

 

Projekty realizované v roku 2010

Názov projektu Zdroj financií Rozpočet
Vybudovanie bezdrôtového rozhlasu I. etapa EŠF, ŠR 9 455,74 €

 

Projekty realizované v roku 2009

Názov projektu Zdroj financií Rozpočet
Oprava domu smútku Hrušovany RO 10 770,61 €

 

Projekty realizované v roku 2008

Názov projektu Zdroj financií Rozpočet
Vybudovanie multifunkčného ihriska ŠR, RO 1 200 000,00 Sk
Rekonštrukcia budovy materskej školy ŠR, RO 1 000 000,00 Sk
Oprava priestorov šatní TJ Hrušovany RO -
Vybudovanie kanalizácie v obci Hrušovany II. etapa ŠR, Iné 8 607 900,00 Sk

 

Projekty realizované v roku 2007

Názov projektu Zdroj financií Rozpočet
Vybudovanie ochranných hrádzí na rieke Nitre - -
Vybudovanie kanalizácie v obci Hrušovany I. etapa ŠR, Iné 7 700 775,00 Sk

 

Projekty realizované v roku 2001

Názov projektu Zdroj financií Rozpočet
Vybudovanie čističky odpadových vôd v obci ŠR, RO 8 648 000,00 Sk

ŠR - štátny rozpočet
RO - rozpočet obce
EŠF - Európske štrukturálne fondy
Iné - iný grant, dar, dotácia


 


Úvodná stránka