Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Poslanci obce

Poslanci sú volení v priamych voľbách z obyvateľov obce na štyri roky. Poslanci tvoria zastupiteľský zbor obce (obecné zastupiteľstvo), ktorý rozhoduje o základných otázkach života obce. Poslanci sú oprávnení okrem iného predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy, interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti, prípadne požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci. Taktiež sa môžu zúčastňovať na previerkach, kontrolách, a na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce. Poslanci sú zároveň povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

Na obdobie rokov 2018 – 2022 boli za poslancov obecného zastupiteľstva zvolení

Augustín Candrák

Bc. Peter Candrák

Mgr. Henrich Grežo, PhD.
kontakt: hgrezo@gmail.com

RNDr. Vladimír Grežo
kontakt: vladimir.grezo@hrusovany.sk

Ernest Hazucha

Bohumil Krajčovič

Peter Stolár

Bohumil Svorad

Mário Varga


 


Úvodná stránka