Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

OznamOkresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-TO-PLO“), ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), podľa § 10 ods. 4 „zákona“ zverejňuje všeobecné zásady funkčného usporiadania územia (ďalej len „VZFU“) v obvode pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Hrušovany, lokalita Pri Hradskej. Do elaborátu VZFU je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Hrušovanoch počas úradných hodín. Súčasne „OU-TO-PLO“ vyzýva účastníkov pozemkových úprav, aby sa k návrhu vyjadrili do 30 dní. Úplné znenie verejnej vyhlášky sa nachádza v prílohe.


 
 


Úvodná stránka