Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Verejná vyhláška - Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkovVytlačiť
 

Erb obceOkresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), podľa § 11 ods. 23 „zákona“ zverejňuje návrh Zásad umiestnenia nových pozemkov (ďalej len „ZUNP“) v obvode pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v kat. úz. Hrušovany, lok. Pri Hradskej. Úplné znenie verejnej vyhlášky nájdete v prílohe.


 
 


Úvodná stránka