Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Upozornenie obce HrušovanyVytlačiť
 

KrížObec HRUŠOVANY ako prevádzkovateľ pohrebiska (cintorína) a domu smútku v zmysle § 22 ods. 3 písm. c, ods. 6 a ods. 8 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a VZN obce Hrušovany č. 2/2011 Prevádzkového poriadku cintorína a domu smútku Hrušovany týmto oznamuje, že nižšie uvedeným hrobovým miestam odo dňa zverejnenia v mieste obvyklým plynie troj ročná výpovedná lehota z dôvodu, že nájomnca nie je známy a za tieto hrobové miesta nie je zaplatené nájomné. Z uvedeného dôvodu budú tieto hrobové miesta v zmysle citovaného zákona zrušené.

Obec Hrušovany

prevádzkovateľ pohrebiska

Por. č. Číslo hrobového miesta Pochovaný Zverejnené dňa
1. A/111 neznámy 24.10.2016
2. A/27 neznámy 24.10.2016
3. A/11 Varga 24.10.2016
4. A/12 Piterka Jozef, Anna, Svoradová Monika 24.10.2016
5. B/52 neznámy 24.10.2016
6. B/48 neznámy 24.10.2016
7. B/44 neznámy 24.10.2016
8. B/12 neznámy 24.10.2016

 
 


Úvodná stránka