Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

SPP-distribúcia oznamujeVytlačiť
 

OznamSPP-distribúcia, a.s. ako prevádzkar plynovodov a plynových prípojok, ktoré sú umiestnené na pozemkoch v katastrálnom území obce Hrušovany, v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MPaSVR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, vykonáva pravidelné kontroly plynárenských zariadení.

V zmysle vyššie uvedeného zákona SPP-distribúcia, a.s. oznamuje, že v mesiacoch apríl až máj 2017 pracovníci spoločnosti SPP-distribúcia, a.s. vykonávajúci práce v rámci merania a kontroly stavu protikoróznej ochrany vysokotlakového plynovodu budú vstupovať na pozemky, ktorými plynovod prechádza. Meranie sa vykonáva bez zásahu do pozemkov.

Touto činnosťou v predmetnom území SPP-distribúcia, a.s. zabezpečuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku plynovodov.


 
 


Úvodná stránka