Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Oznámenie obce Hrušovany pre zdaňovacie obdobie rok 2019 na daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za odvoz komunálneho odpadu Vytlačiť
 

Erb obceObec Hrušovany vyzýva občanov – daňovníkov, ktorí v priebehu roka 2018 nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. darovaním, kúpou a pod.) a vklad do katastra nastal do 31.12.2018, alebo postavili (zrušili) drobnú stavbu, aby túto zmenu nahlásili na Obecnom úrade Hrušovany do 31. januára 2019.

Ďalej vyzývame majiteľov psov, ktorí si v roku 2018 zaobstarali nového psa a pes je starší ako 6 mesiacov, aby do 31.januára 2019 nahlásili túto skutočnosť na Obecnom úrade Hrušovany.

Poplatok za komunálny odpad

Poplatok za odvoz  komunálneho odpadu zostáva v roku 2019 nezmenený - 18 € za osobu. Poplatok sa zníži max. o 50 % ak poplatník preukáže na základe podkladov:

  • potvrdenie zamestnávateľa, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí
  • potvrdenie o prechodnom pobyte + doklad,že poplatník zaplatil poplatok za príslušné zdaňovacie obdobie v mieste prechodného pobytu
  • preukaz ZŤP a ZŤP – S
  • vek nad 75 rokov

Potvrdenie je potrebné doručiť na Obecný úrad Hrušovany do 31. januára 2019 inak sa na ne nebude prihliadať.

Ak občan zaplatí poplatok v inej obci z dôvodu prechodného alebo trvalého pobytu – predloží potvrdenie o zaplatení.

Daň z nehnuteľností je splatná od 1.3.2019.


 
 


Úvodná stránka