Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Oznámenie o ukončení platnosti užívania doterajších náhradných pozemkovVytlačiť
 

OznamOkresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým užívateľom poľnohospodárskej pôdy, ktorá im bola vyčlenená podľa pôvodného § 15 zákona č. 330/1991 Zb. v platnom znení, že pôvodné rozhodnutie vydané podľa spomínaného § 15 „zákona“ v znení účinnom do 31. decembra 2007 stratí definitívne platnosť 31.12.2018, ak nebude podaný návrh na usporiadanie podľa nového ustanovenia § 12b „zákona o nájme“. Návrh podľa § 12b ods. 1 „zákona o nájme“ treba podať do 28. februára 2018 na okresnom úrade. Úplné znenie oznamu spolu s návrhom na začatie konania o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu nájdete v prílohe nižšie.

Návrh na začatie konania o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu (editovateľné) 2017_11_23_Oznamenie_okresny_urad_priloha.doc 2017_11_23_Oznamenie_okresny_urad_priloha.doc (49 kB)
Návrh na začatie konania o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu (needitovateľné) 2017_11_23_Oznamenie_okresny_urad_priloha.pdf 2017_11_23_Oznamenie_okresny_urad_priloha.pdf (210.6 kB)

 
 


Úvodná stránka