Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Okresné riaditeľstvo hasičského zboru oznamujeVytlačiť
 

OznamVážení občania!


Jar je obdobie, kedy vzniká najväčší počet požiarov spôsobených činnosťou občanov v prírode, používaním otvoreného ohňa, najmä pri nedovolenom vypaľovaní suchej trávy a iných porastov, pri pálení haluziny, fajčení v prírode, činnosťou detí pri hre so zápalkami, podpaľovaním ľahko zápalných materiálov a pod. Letné obdobie sa vyznačuje okrem zvýšených teplôt aj zvýšenou aktivitou poľnohospodárov a občanov pri zbere úrody, ktorý je spojený so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Lesné požiare spôsobujú nielen veľké materiálne, ale aj nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova požiarom zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces. Tieto v mnohých prípadoch začínajú horením pôdneho pokrytia a postupným šírením plameňa. Keď začne horieť les, väčšinou je už neskoro. Navyše, požiare v lesoch sa následkom vetra alebo vzdušných prúdov môžu preniesť aj na veľké vzdialenosti. Likvidácia vzniknutých požiarov je veľmi náročná, vyžaduje si nasadenie veľkého počtu zasahujúcich príslušníkov a hasičskej techniky a často tiež spoluprácu s občanmi.

S cieľom predísť vzniku požiarov v lesoch je potrebné upozorniť hlavne na nasledovné zásady:

  • dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov,
  • zákaz fajčiť a používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov,
  • zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť,
  • poskytnutie osobnej a vecnej pomoci v prípade vzniku požiaru.

V prípade zistenia porušenia zákona o ochrane pred požiarmi môže orgán štátneho požiarneho dozoru uložiť v blokovom konaní fyzickej osobe pokutu do výšky 100.- € a v priestupkovom konaní až do výšky 331.- €.


 
 


Úvodná stránka