Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch oznamujeVytlačiť
 

OznamVážení občania. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch v snahe predísť lesným požiarom sa obracia na vás s nasledovnou výzvou:

  • dodržiavajte zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • dodržiavajte zásady protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
  • rešpektujte zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov
  • nezakladajte oheň na miestach, ktoré na to nie sú vyhradené a kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
  • nefajčite a nepoužívajte otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • rodičia, nezabúdajte na zodpovednosť za konanie svojich deti. ak sa hrajú v prírode bez dozoru dospelých
  • dodržiavajte zákazy a príkazy, ktoré vyznačujú vlastníci lesov a obhospodarovatelia lesných pozemkov
  • ak už k požiaru dôjde vykonajte nevyhnutné opatrenia a požiar sa pokúste v počiatočnom štádiu v rámci svojich možností uhasiť improvizovanými prostriedkami alebo vykonajte nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia
  • požiar oznámte na tel. čísle 112 alebo 150, alebo na najbližšej ohlasovni požiarov.

Úplné znenie oznamu sa nachádza v prílohe.


 
 


Úvodná stránka