Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Obecný úrad

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne náležitosti obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Okrem iného sa obecný úrad zaoberá najmä zabezpečovaním písomnej agendy orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a zároveň plní úlohu podateľne a výpravne písomností obce. Popri tom zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií a vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce. Prácu obecného úradu riadi starosta obce.

Kontaktné údaje

Obecný úrad Hrušovany,
Hrušovany 346,
956 13 Hrušovany
e-mail:

Ekonomické oddelenie

Ing. Jana Ficová - ekonómka
tel: 038/5314077
mail:hrusovany@hrusovany.sk

Vybavuje

 • Účtovníctvo obce
 • Mzdy a personálna agenda
 • Inventarizácia obecného majetku
 • Fakturácia
 • Pokladňa obce
 • Opatrovateľská služba
 • Overovanie podpisov a listín
 • Vyberanie správnych poplatkov
 • Zverejňovanie faktúr a objednávok na web stránke obce

Dane a poplatky

Bc. Janette Beníková - samostatný odborný refernt
tel: 0904/621 545
mail: hrusovany@hrusovany.sk

Vybavuje

 • Správa miestnych daní a poplatkov
 • Podateľňa obce
 • Evidencia obyvateľstva
 • Overovanie podpisov a listín
 • Pokladňa obce
 • Spisová agenda obecného úradu
 • Spisová agenda obecného zastupiteľstva
 • Zapisovateľka obecnej rady, obecného zastupiteľstva /zápisnice/
 • Evidencia hrobových miest
 • Evidencia a sumarizácia dokladov na výkon činnosti stavebného úradu
 • Odpadové hospodárstvo
 • Výrub drevín
 • Rybárske lístky

 


Úvodná stránka