Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Obecná rada

Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva a zároveň tiež plní funkciu poradného orgánu starostu obce. Obecná rada je zložená z poslancov, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie a zároveň ich môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace a jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu obce. Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.

Na obdobie rokov 2018 – 2022 boli do obecnej rady zvolení

Predseda: Augustín Candrák

Členovia: Bc. Peter Candrák, Mário Varga

Na obdobie rokov 2014 – 2018 boli do obecnej rady zvolení

Predseda: Augustín Candrák

Členovia: Peter Hazucha, Mário Varga

 


 


Úvodná stránka