Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Mapový portál obce

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti mapový portál obce Hrušovany. Cez uvedený mapový portál obce môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prehliadať súpisné čísla, prípadne služby v obci.

Obrázok č. 1Po načítaní sa Vám zobrazí mapa obce ako na obrázku vľavo. V ľavej časti obrázku č. 1 je červená šípka, ktorá smeruje na ikonu mapových vrstiev. Otvorením dostávate možnosť prepínať medzi jednotlivými podkladmi, ako aj medzi dostupnými vrstvami.

Práca s vrstvami katastra nehnuteľností

Aktiváciou vrstvy (parcely reg. C, a E) sa Vám mapa automatický prekreslí, po priblížení (zoom) mapy sa zobrazia parcelné čísla. Ďalšie informácie jednotlivých parcelách získate jednoduchým kliknutím do mapovéj vrstvy.

Obrázok č. 2Informáciu (k.ú., výmera, LV, vlastník...) o rozkliknutom objekte dostávate na ľavej strane obrazovky (viď príklad obrázok č. 2 vpravo). V informatívnom výpise máte možnosť získať kompletný výpis z listu vlastníctva (číslo 1). Funkcionalitou (číslo 2) susedné parcely dostávate zoznam parciel ktoré susedia s predmetným objektom. Pri oddialení objektu máte možnosť (číslo 3) centrovať v mape, táto možnosť priblíži naspäť predmetný objekt.

Práca s vyhľadávaním v mapovom portály

Vyhľadávanie v mapovom portály je rýchle a veľmi jednoduché. Z obsahu vyhľadávania máme možnosť prepínať medzi vyhľadávaním ulice, miesta, stavby, parcely reg. C, alebo E, listu vlastníctva a vlastníka.

Vyhľadávanie je intuitívne, takže stačí začať vpisovať napríklad pri hľadaním adresy prvé písmenka názvu ulice a vyhľadávač zobrazí všetky dostupné možnosti. Podobne to funguje pri možnosti miesto – databáza je naplnená bodmi záujmu ako aj miestami v obci, tak isto pri možnosti vlastník stačí vpisovať prvé 2 písmenka priezviska (alebo IČO).

Pri vyhľadávaní parcely, LV a stavby (súpisné číslo) vpisujeme do vyhľadávača číslo. Vyhľadávanie nám následne zobrazí všetky dostupné výsledky.

Zo základných nástrojov na prácu v portály máme k dispozícii (obrázok č. 3 vpravo):

  1. Obrázok č. 3Získavanie súradníc – po zvolení možnosti sa aktivuje získavanie súradníc GPS a S-JTSK – pohybom v mape sa zobrazuje výsledok v ľavej strane obrazovky. Pre označenie konkrétnej súradnice stačí kliknúť na požadované miesto do mapy, pre hľadanie nových súradníc nám stačí kliknúť na tlačidlo pokračovať.
  2. Meranie dĺžky – meranie začneme kliknutím do mapy a ukončíme ho dvojklikom. Výsledok sa nám zobrazuje pod nameranou dĺžkou v metroch.
  3. Meranie plochy – meranie začneme kliknutím do mapy a ukončíme ho dvojklikom. Výsledok sa nám zobrazuje pod nameranou dĺžkou v metroch štvorcových.
  4. Tlačový výstup – Požadovaný výstup dostaneme možnosťou generovať PDF. Pred výstupom môžeme modifikovať nadpis mapy a tak isto vloženie poznámky. Obsah mapy dostávame z aktuálneho náhľadu v aktívnom mapovom portály.

Mapový portál spustíte kliknutím na adresu www.mapovyportal.sk


 


Úvodná stránka