Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Oficiálne webové sídlo obce Hrušovany

Upútavky na oznamy

Voľby do územnej samosprávy

OznamObec Hrušovany oznamuje, že voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. Bližšie informácie môžete nájsť na podstránke...

viac...


 

Pošta Koniarovce oznamuje

Vedúca pošty Koniarovce oznamuje, že v mesiacoch júl a august budú zmenené otváracie hodiny  pre verejnosť  nasledovne...

viac...


 

Detská ambulancia oznamuje

Oznam lekárDetská lekárka MUDr. Uramová oznamuje svojim pacientom, že v letných mesiacoch budú ordinačné hodiny upravené na základe harmonogramu, ktorý je zverejnený...

viac...


 

Návrh komunitného plánu obce Hrušovany

Erb obceVážení obyvatelia, v prílohe môžete nájsť návrah Komunitného plánu sociálnych služieb obce Hrušovany, ktorý bol spracovaný v tomto roku v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorý je platný od 1.1.2009. Komunitný plán je metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedali špecifikám našej obce a potrebám našich občanov. Našou snahou je...

viac...


 

Lekárne Výčapy-Opatovce a Dolné Lefantovce oznamujú

Oznamy lekárLekárne Vyčapy-Opatovce a Dolne Lefantovce oznamujú pacientom, že počas letných mesiacov jún, júl, august 2018 budú mať každý piatok zatvorené.

viac...


 

Lekárska ambulancia Výčapy-Opatovce oznamuje

Oznamy lekárLekárska ambulancia Výčapy-Opatovce, MUDr. Jozef Kolenčík oznamuje svojim pacientom, že v mesiacoch jún, júl, august 2018 bude čerpať dovolenku a to vždy každý piatok. Akútne stavy budú ošetrené v čase od 7:00 hod. do 8:00 hod. v Dolných Lefantovciach a od 8:00 hod. do 9:00 hod...

viac...


 

Generálny pardon

Logo ZsVSZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., udeľuje „GENERÁLNY PARDON“ všetkým, ktorí bez zmluvy odoberajú vodu z verejného vodovodu a vypúšťajú odpadové vody do verejnej kanalizácie. V období od 1.4.2018 do 1.7.2018 majú neoprávnení odberatelia/producenti možnosť bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie. Bližšie informácie sa nachádzajú

viac...


 

Detská ambulancia Preseľany oznamuje

Oznamy lekárDetská ambulancia Preseľany oznamuje svojim pacientom, že ordinačné hodiny ambulancie sú zabezpečené v zmysle prílohy nižšie...

viac...


 

Upozornenie obce Hrušovany

KrížObec HRUŠOVANY ako prevádzkovateľ pohrebiska (cintorína) a domu smútku v zmysle § 22 ods. 3 písm. c, ods. 6 a ods. 8 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a VZN obce Hrušovany č. 2/2011 Prevádzkového poriadku cintorína a domu smútku Hrušovany týmto oznamuje, že nižšie uvedeným hrobovým miestam odo dňa zverejnenia v mieste obvyklým plynie troj ročná výpovedná lehota z dôvodu, že nájomnca nie je známy a za tieto hrobové miesta nie je zaplatené nájomné. Z uvedeného dôvodu budú tieto hrobové miesta v zmysle citovaného zákona zrušené.

viac...


 

Možnosť registrácie na web stránke

OznamyVážení občania, ako ste si iste všimli naša webová stránka prebehla novelizáciou, ktorej súčasťou je tiež i možnosť zasielania správ o jej aktualizácií pre registrovaných užívateľov. Stačí ak sa zaregistrujete a na váš e-mail budú pravidelne zasielané informácie o aktualizácii informácií na web stránke obce.

viac...


 

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Hrušovany

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Hrušovany, ktoré sú členené do 4 hlavných častí.

Obec Hrušovany

V časti Obec Hrušovany môžete nájsť základné informácie o obci, jej prírodných podmienkach, obyvateľstve, histórií ale i o projektoch, ktoré sa v nej realizovali a tiež jej strategických dokumentoch.

Samospráva

Časť Samospráva v sebe zahŕňa informácie o starostovi obce, jej obecnom zastupiteľstve, obecnom úrade a ostatných informáciách súvisiacich so samosprávou obce.

Život v obci

Táto časť je venovaná najmä prehľadu kultúrnych a športových podujatí, ktoré sa v obci uskutočnili a zároveň tiež poskytuje prehľad o združeniach a organizáciách, ktoré v obci pôsobia.

Úradná tabuľa

V časti Úradná tabuľa môžete nájsť informácie týkajúce sa uzatvorených zmlúv, objednávok, faktúr ale i prehľad uznesení obecného zastupiteľstva, všeobecných záväzných nariadení obce, rozpočtu obce a iných oznamov pre obyvateľov.


 


Úvodná stránka