Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Oficiálne webové sídlo obce Hrušovany

Upútavky na oznamy

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru oznamuje

OznamOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vyhlásilo dňa 22.06.2016, od 09:00 hod., čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä:

viac...


 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Hrušovany

Erb obceObec Hrušovany oznamuje, že dňa 23. júna 2016 (piatok) o 18:00 hod. sa v priestoroch Obecného úradu uskutoční 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Hrušovany. Všetci občania sú srdečne vítaní. Program zasadnutia...

viac...


 

Hurá prázdniny

Program podujatiaObec Hrušovany pozýva všetkých obyvateľov na podujatie Hurá prázdniny. Príďte so svojimi deťmi privítať prázdniny 30. júna o 14:30 na futbalový štadión v Hrušovanoch. Budú pre vás pripravené rozmanité atrakcie ako skákací hrad, maľovanie na tvár...

viac...


 

Okresný úrad Topoľčany upozorňuje

OznamyOkresný úrad Topoľčany, Pozemkový a lesný odbor upozorňuje vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na ich zákonom stanovenú povinnost' podľa § 3 ods. 1 zákona vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy...

viac...


 

Futbalovo - anglický denný tábor

OznamMaterské centrum Sloník v spolupráci s Obecným úradom Hrušovany organizuje Futbalovo - anglický denný tábor pre deti od 6 do 12 rokov v dňoch 10.7. - 14.7.2017, od 8:00 do 16:00 hod....

viac...


 

Mimoriadne núdzové opatrenie týkajúce sa vtáčej chrípky

OznamNa základe § 6 ods. 5 a § 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem mimoriadne núdzové opatrenie a s platnosťou a účinnosťou od vyhlásenia a až do odvolania...

viac...


 

Upozornenie obce Hrušovany

KrížObec HRUŠOVANY ako prevádzkovateľ pohrebiska (cintorína) a domu smútku v zmysle § 22 ods. 3 písm. c, ods. 6 a ods. 8 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a VZN obce Hrušovany č. 2/2011 Prevádzkového poriadku cintorína a domu smútku Hrušovany týmto oznamuje, že nižšie uvedeným hrobovým miestam odo dňa zverejnenia v mieste obvyklým plynie troj ročná výpovedná lehota z dôvodu, že nájomnca nie je známy a za tieto hrobové miesta nie je zaplatené nájomné. Z uvedeného dôvodu budú tieto hrobové miesta v zmysle citovaného zákona zrušené.

viac...


 

Možnosť registrácie na web stránke

OznamyVážení občania, ako ste si iste všimli naša webová stránka prebehla novelizáciou, ktorej súčasťou je tiež i možnosť zasielania správ o jej aktualizácií pre registrovaných užívateľov. Stačí ak sa zaregistrujete a na váš e-mail budú pravidelne zasielané informácie o aktualizácii informácií na web stránke obce.

viac...


 

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Hrušovany

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Hrušovany, ktoré sú členené do 4 hlavných častí.

Obec Hrušovany

V časti Obec Hrušovany môžete nájsť základné informácie o obci, jej prírodných podmienkach, obyvateľstve, histórií ale i o projektoch, ktoré sa v nej realizovali a tiež jej strategických dokumentoch.

Samospráva

Časť Samospráva v sebe zahŕňa informácie o starostovi obce, jej obecnom zastupiteľstve, obecnom úrade a ostatných informáciách súvisiacich so samosprávou obce.

Život v obci

Táto časť je venovaná najmä prehľadu kultúrnych a športových podujatí, ktoré sa v obci uskutočnili a zároveň tiež poskytuje prehľad o združeniach a organizáciách, ktoré v obci pôsobia.

Úradná tabuľa

V časti Úradná tabuľa môžete nájsť informácie týkajúce sa uzatvorených zmlúv, objednávok, faktúr ale i prehľad uznesení obecného zastupiteľstva, všeobecných záväzných nariadení obce, rozpočtu obce a iných oznamov pre obyvateľov.


 


Úvodná stránka