Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Autobusové zastávky v obci Hrušovany

Predmetom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia dvoch auto-busových zastávok, ktorá pozostávala z demontáže a odstránenia pôvodnej plechovej skorodovanej konštrukcie a následne osadenia nových autobusových zastávok. Realizácia projektu prispela k zlepšeniu technického stavu oboch zastávok a zároveň prispela k zvýšeniu atraktivity obce Hrušovany. Projekt bol realizovaný v rámci investícií typu LEADER, konkrétne z opatrenia 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo.

Identifikácia projektu

Autobusové zastávky v obci Hrušovany
Operačný program: Program rozvoja vidieka
Prioritná os: 4 LEADER
Opatrenie: 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Miesto realizácie projektu: Obec Hrušovany
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Hrušovany, Hrušovany 346, 956 13 Hrušovany
Financovanie projektu: Rozpočet obce, Európske štrukturálne fondy, štátny rozpočet
Výška poskytnutého NFP: 10 220,19 €
Celková hodnota spolufinancovania obcou Hrušovany: 2 044,04 €
Celková hodnota projektu: 12 264,23 €

Erb obce HrušovanyZnak Slovenskej republikyLogo LEADER NSKLogo LEADERLogo PRVZnak Európskej únie


 


Úvodná stránka