Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Oficiálne webové sídlo obce Hrušovany

Upútavky na oznamy

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Topoľčany oznamuje

OznamOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch v súlade s § 4 písm. h) a s § 21 písm. a) v nadväzností na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru...

viac...


 

Voľby do územnej samosprávy

OznamObec Hrušovany oznamuje, že voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. Bližšie informácie môžete nájsť na podstránke...

viac...


 

Pošta Koniarovce oznamuje

Vedúca pošty Koniarovce oznamuje, že v mesiacoch júl a august budú zmenené otváracie hodiny  pre verejnosť  nasledovne...

viac...


 

Detská ambulancia oznamuje

Oznam lekárDetská lekárka MUDr. Uramová oznamuje svojim pacientom, že v letných mesiacoch budú ordinačné hodiny upravené na základe harmonogramu, ktorý je zverejnený...

viac...


 

Návrh komunitného plánu obce Hrušovany

Erb obceVážení obyvatelia, v prílohe môžete nájsť návrah Komunitného plánu sociálnych služieb obce Hrušovany, ktorý bol spracovaný v tomto roku v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorý je platný od 1.1.2009. Komunitný plán je metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedali špecifikám našej obce a potrebám našich občanov. Našou snahou je...

viac...


 

Lekárne Výčapy-Opatovce a Dolné Lefantovce oznamujú

Oznamy lekárLekárne Vyčapy-Opatovce a Dolne Lefantovce oznamujú pacientom, že počas letných mesiacov jún, júl, august 2018 budú mať každý piatok zatvorené.

viac...


 

Lekárska ambulancia Výčapy-Opatovce oznamuje

Oznamy lekárLekárska ambulancia Výčapy-Opatovce, MUDr. Jozef Kolenčík oznamuje svojim pacientom, že v mesiacoch jún, júl, august 2018 bude čerpať dovolenku a to vždy každý piatok. Akútne stavy budú ošetrené v čase od 7:00 hod. do 8:00 hod. v Dolných Lefantovciach a od 8:00 hod. do 9:00 hod...

viac...


 

Generálny pardon

Logo ZsVSZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., udeľuje „GENERÁLNY PARDON“ všetkým, ktorí bez zmluvy odoberajú vodu z verejného vodovodu a vypúšťajú odpadové vody do verejnej kanalizácie. V období od 1.4.2018 do 1.7.2018 majú neoprávnení odberatelia/producenti možnosť bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie. Bližšie informácie sa nachádzajú

viac...


 

Detská ambulancia Preseľany oznamuje

Oznamy lekárDetská ambulancia Preseľany oznamuje svojim pacientom, že ordinačné hodiny ambulancie sú zabezpečené v zmysle prílohy nižšie...

viac...


 

Upozornenie obce Hrušovany

KrížObec HRUŠOVANY ako prevádzkovateľ pohrebiska (cintorína) a domu smútku v zmysle § 22 ods. 3 písm. c, ods. 6 a ods. 8 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a VZN obce Hrušovany č. 2/2011 Prevádzkového poriadku cintorína a domu smútku Hrušovany týmto oznamuje, že nižšie uvedeným hrobovým miestam odo dňa zverejnenia v mieste obvyklým plynie troj ročná výpovedná lehota z dôvodu, že nájomnca nie je známy a za tieto hrobové miesta nie je zaplatené nájomné. Z uvedeného dôvodu budú tieto hrobové miesta v zmysle citovaného zákona zrušené.

viac...


 

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Hrušovany

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Hrušovany, ktoré sú členené do 4 hlavných častí.

Obec Hrušovany

V časti Obec Hrušovany môžete nájsť základné informácie o obci, jej prírodných podmienkach, obyvateľstve, histórií ale i o projektoch, ktoré sa v nej realizovali a tiež jej strategických dokumentoch.

Samospráva

Časť Samospráva v sebe zahŕňa informácie o starostovi obce, jej obecnom zastupiteľstve, obecnom úrade a ostatných informáciách súvisiacich so samosprávou obce.

Život v obci

Táto časť je venovaná najmä prehľadu kultúrnych a športových podujatí, ktoré sa v obci uskutočnili a zároveň tiež poskytuje prehľad o združeniach a organizáciách, ktoré v obci pôsobia.

Úradná tabuľa

V časti Úradná tabuľa môžete nájsť informácie týkajúce sa uzatvorených zmlúv, objednávok, faktúr ale i prehľad uznesení obecného zastupiteľstva, všeobecných záväzných nariadení obce, rozpočtu obce a iných oznamov pre obyvateľov.


 


Úvodná stránka