Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Oficiálne webové sídlo obce Hrušovany

Upútavky na oznamy

Detská ordinácia Výčapy - Opatovce oznamuje

LekárDetská lekárka, MUDr. Viera Uramová oznamuje, že v dňoch od 29. apríla 2019 do 3. mája 2019 sa bude ordinovať len v detskej ambulancii vo Výčapoch - Opatovciach a to denne v čase od 12:30 – 14:30 hod...

viac...


 

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hrušovany

Erb obceObec Hrušovany oznamuje, že dňa 26. apríla 2019 (piatok) o 18:00 hod. sa v priestoroch Obecného úradu uskutoční 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Hrušovany. Všetci občania sú srdečne vítaní. Program zasadnutia sa nachádza v...

viac...


 

Obecná kolková liga

OznamKolkársky klub Preseľany pozýva všetkých záujemcov na Obecnú kolkovú ligu. Do súťaže sa môžu prihlásiť 4 - členné družstvá (mužské alebo ženské, príp. môžu byť aj zmiešané) bez obmedzenia vekovej kategórie. Účastníkmi môžu byť len neregistrovaný hráči. Informácie a prihlásenie družstiev do obecnej ligy je možné na telefónnom čísle...

viac...


 

Okresné riaditeľstvo hasičského zboru oznamuje

OznamJar je obdobie, kedy vzniká najväčší počet požiarov spôsobených činnosťou občanov v prírode, používaním otvoreného ohňa, najmä pri nedovolenom vypaľovaní suchej trávy a iných porastov, pri pálení haluziny, fajčení v prírode, činnosťou detí pri hre so zápalkami, podpaľovaním ľahko zápalných materiálov a pod...

viac...


 

Návrh záverečného účtu obce za rok 2018

Erb obceZákladným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2018, celkovú bilanciu čerpania rozpočtu v tomto roku prehľadne spracováva záverečný účet obce, ktorý sa nachádza v...

viac...


 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany oznamuje

OznamRegionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany oznamuje občanom bližšie informácie o postupe pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu. Bližšie informácie sa nachádzajú v prílohách...

viac...


 

Upozornenie obce Hrušovany

KrížObec HRUŠOVANY ako prevádzkovateľ pohrebiska (cintorína) a domu smútku v zmysle § 22 ods. 3 písm. c, ods. 6 a ods. 8 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a VZN obce Hrušovany č. 2/2011 Prevádzkového poriadku cintorína a domu smútku Hrušovany týmto oznamuje, že nižšie uvedeným hrobovým miestam odo dňa zverejnenia v mieste obvyklým plynie troj ročná výpovedná lehota z dôvodu, že nájomnca nie je známy a za tieto hrobové miesta nie je zaplatené nájomné. Z uvedeného dôvodu budú tieto hrobové miesta v zmysle citovaného zákona zrušené.

viac...


 

Možnosť registrácie na web stránke

OznamyVážení občania, ako ste si iste všimli naša webová stránka prebehla novelizáciou, ktorej súčasťou je tiež i možnosť zasielania správ o jej aktualizácií pre registrovaných užívateľov. Stačí ak sa zaregistrujete a na váš e-mail budú pravidelne zasielané informácie o aktualizácii informácií na web stránke obce.

viac...


 

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Hrušovany

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Hrušovany, ktoré sú členené do 4 hlavných častí.

Obec Hrušovany

V časti Obec Hrušovany môžete nájsť základné informácie o obci, jej prírodných podmienkach, obyvateľstve, histórií ale i o projektoch, ktoré sa v nej realizovali a tiež jej strategických dokumentoch.

Samospráva

Časť Samospráva v sebe zahŕňa informácie o starostovi obce, jej obecnom zastupiteľstve, obecnom úrade a ostatných informáciách súvisiacich so samosprávou obce.

Život v obci

Táto časť je venovaná najmä prehľadu kultúrnych a športových podujatí, ktoré sa v obci uskutočnili a zároveň tiež poskytuje prehľad o združeniach a organizáciách, ktoré v obci pôsobia.

Úradná tabuľa

V časti Úradná tabuľa môžete nájsť informácie týkajúce sa uzatvorených zmlúv, objednávok, faktúr ale i prehľad uznesení obecného zastupiteľstva, všeobecných záväzných nariadení obce, rozpočtu obce a iných oznamov pre obyvateľov.


 


Úvodná stránka