Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Oficiálne webové sídlo obce Hrušovany

Upútavky na oznamy

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2015

OznamObec Hrušovany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vydáva Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hrušovany, ktoré sa nachádza v prílohe...

viac...


 

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2016

Obec Hrušovany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vydáva Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hrušovany, ktoré sa nachádza v prílohe tohto...

viac...


 

Povinnosti chovateľa psa

Besnota

OznamKaždý pes starší ako 3 mesiace musí byť zavakcinovaný proti besnote a opakovane revakcinovaný podľa vakcinačnej schémy použitej vakcíny (informáciu o revakcinácii vám poskytne veterinárny lekár, ktorý psa vakcinoval a uvedie ju vo vakcinačnom preukaze)...

viac...


 

Upozornenie k výskytu Afrického moru ošípaných

OznamyObec Hrušovany v spolupráci s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou upozorňuje občanov na zvyšujúce sa riziko zavlečenia Afrického moru ošípaných (AMO) na územie Slovenskej republiky. V prípade cestovania do susedných krajín sa prosím riaďte informáciami uvedenými v letákoch, ktoré sa nachádzajú v prílohách...

viac...


 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany oznamuje

OznamRegionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany oznamuje občanom bližšie informácie o postupe pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu. Bližšie informácie sa nachádzajú v prílohách...

viac...


 

Upozornenie obce Hrušovany

KrížObec HRUŠOVANY ako prevádzkovateľ pohrebiska (cintorína) a domu smútku v zmysle § 22 ods. 3 písm. c, ods. 6 a ods. 8 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a VZN obce Hrušovany č. 2/2011 Prevádzkového poriadku cintorína a domu smútku Hrušovany týmto oznamuje, že nižšie uvedeným hrobovým miestam odo dňa zverejnenia v mieste obvyklým plynie troj ročná výpovedná lehota z dôvodu, že nájomnca nie je známy a za tieto hrobové miesta nie je zaplatené nájomné. Z uvedeného dôvodu budú tieto hrobové miesta v zmysle citovaného zákona zrušené.

viac...


 

Možnosť registrácie na web stránke

OznamyVážení občania, ako ste si iste všimli naša webová stránka prebehla novelizáciou, ktorej súčasťou je tiež i možnosť zasielania správ o jej aktualizácií pre registrovaných užívateľov. Stačí ak sa zaregistrujete a na váš e-mail budú pravidelne zasielané informácie o aktualizácii informácií na web stránke obce.

viac...


 
Položky 1-5 z 7

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Hrušovany

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Hrušovany, ktoré sú členené do 4 hlavných častí.

Obec Hrušovany

V časti Obec Hrušovany môžete nájsť základné informácie o obci, jej prírodných podmienkach, obyvateľstve, histórií ale i o projektoch, ktoré sa v nej realizovali a tiež jej strategických dokumentoch.

Samospráva

Časť Samospráva v sebe zahŕňa informácie o starostovi obce, jej obecnom zastupiteľstve, obecnom úrade a ostatných informáciách súvisiacich so samosprávou obce.

Život v obci

Táto časť je venovaná najmä prehľadu kultúrnych a športových podujatí, ktoré sa v obci uskutočnili a zároveň tiež poskytuje prehľad o združeniach a organizáciách, ktoré v obci pôsobia.

Úradná tabuľa

V časti Úradná tabuľa môžete nájsť informácie týkajúce sa uzatvorených zmlúv, objednávok, faktúr ale i prehľad uznesení obecného zastupiteľstva, všeobecných záväzných nariadení obce, rozpočtu obce a iných oznamov pre obyvateľov.


 


Úvodná stránka