Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Oficiálne webové sídlo obce Hrušovany

Upútavky na oznamy

Informácia o prijímacích skúškach na Akadémiu ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

ŠkolaV akademickom roku 2019/2020 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené vysokoškolské štúdium v štyroch denných študijných programoch, a to:

  1. Bezpečnosť a obrana štátu (prijatých bude 49 študentov),
  2. Elektronické zbraňové systémy (prijatých bude 30 študentov),
  3. Vojenské spojovacie a informačné systémy (prijatých bude 43 študentov),
  4. Zbraňové systémy, zbrane a ich časti (prijatých bude 20 študentov).

Po skončení trojročného bakalárskeho štúdia bude štúdium ďalej kontinuálne pokračovať denným dvojročným inžinierskym, resp. magisterským štúdiom.

viac...


 

Zoznam kandidátov pre voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva

Obecný erbObec Hrušovany oznamuje, že v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení a zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v platnom znení zverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov starostu obce a zoznam kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva. Zoznam kandidátov môžete nájsť...

viac...


 

Domáce násilie

OznamDomáce násilie je závažným a pálčivým sociálno - patologickým problémom dnešnej spoločnosti. Každý z nás sa môže stať obeťou trestného činu alebo násilia. Stáva sa to miliónom ľudí každý rok. Bližšie informácie môžete nájsť v...

viac...


 

Voľby do územnej samosprávy

OznamObec Hrušovany oznamuje, že voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. Bližšie informácie môžete nájsť na podstránke...

viac...


 

Návrh komunitného plánu obce Hrušovany

Erb obceVážení obyvatelia, v prílohe môžete nájsť návrah Komunitného plánu sociálnych služieb obce Hrušovany, ktorý bol spracovaný v tomto roku v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorý je platný od 1.1.2009. Komunitný plán je metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedali špecifikám našej obce a potrebám našich občanov. Našou snahou je...

viac...


 

Lekárne Výčapy-Opatovce a Dolné Lefantovce oznamujú

Oznamy lekárLekárne Vyčapy-Opatovce a Dolne Lefantovce oznamujú pacientom, že počas letných mesiacov jún, júl, august 2018 budú mať každý piatok zatvorené.

viac...


 

Detská ambulancia Preseľany oznamuje

Oznamy lekárDetská ambulancia Preseľany oznamuje svojim pacientom, že ordinačné hodiny ambulancie sú zabezpečené v zmysle prílohy nižšie...

viac...


 

Upozornenie obce Hrušovany

KrížObec HRUŠOVANY ako prevádzkovateľ pohrebiska (cintorína) a domu smútku v zmysle § 22 ods. 3 písm. c, ods. 6 a ods. 8 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a VZN obce Hrušovany č. 2/2011 Prevádzkového poriadku cintorína a domu smútku Hrušovany týmto oznamuje, že nižšie uvedeným hrobovým miestam odo dňa zverejnenia v mieste obvyklým plynie troj ročná výpovedná lehota z dôvodu, že nájomnca nie je známy a za tieto hrobové miesta nie je zaplatené nájomné. Z uvedeného dôvodu budú tieto hrobové miesta v zmysle citovaného zákona zrušené.

viac...


 

Možnosť registrácie na web stránke

OznamyVážení občania, ako ste si iste všimli naša webová stránka prebehla novelizáciou, ktorej súčasťou je tiež i možnosť zasielania správ o jej aktualizácií pre registrovaných užívateľov. Stačí ak sa zaregistrujete a na váš e-mail budú pravidelne zasielané informácie o aktualizácii informácií na web stránke obce.

viac...


 

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Hrušovany

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Hrušovany, ktoré sú členené do 4 hlavných častí.

Obec Hrušovany

V časti Obec Hrušovany môžete nájsť základné informácie o obci, jej prírodných podmienkach, obyvateľstve, histórií ale i o projektoch, ktoré sa v nej realizovali a tiež jej strategických dokumentoch.

Samospráva

Časť Samospráva v sebe zahŕňa informácie o starostovi obce, jej obecnom zastupiteľstve, obecnom úrade a ostatných informáciách súvisiacich so samosprávou obce.

Život v obci

Táto časť je venovaná najmä prehľadu kultúrnych a športových podujatí, ktoré sa v obci uskutočnili a zároveň tiež poskytuje prehľad o združeniach a organizáciách, ktoré v obci pôsobia.

Úradná tabuľa

V časti Úradná tabuľa môžete nájsť informácie týkajúce sa uzatvorených zmlúv, objednávok, faktúr ale i prehľad uznesení obecného zastupiteľstva, všeobecných záväzných nariadení obce, rozpočtu obce a iných oznamov pre obyvateľov.


 


Úvodná stránka