Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Hrušovany
 
 

Oficiálne webové sídlo obce Hrušovany

Upútavky na oznamy

Oznámenie o strategickom dokumente ÚP Horné Lefantovce

OznamPodľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posdzovaí vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) obec Hrušovany ako dotknutá obec oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Horné Lefantovce – Zmeny a doplnky č. 3“ je prístupné k nahliadnutiu na Obecnom úrade Hrušovany v pracovných dňoch počas úradných hodín.

viac...


 

Beh cez dva mosty – Memoriál Štefana Petrikoviča

BehSlovenský orol a Obecný úrad v Hrušovanoch si Vám dovoľujú oznámiť, že v sobotu 28. mája 2016 organizujú 9. ročník bežeckých pretekov Beh cez dva mosty – Memoriál Štefana Petrikoviča.

viac...


 

Lekáreň Výčapy Opatovce a Dolné Lefantovce oznamuje

Oznamy lekárLekáreň Výčapy Opatovce a Dolné Lefantovce oznamuje, že počas letných mesiacov jún, júl, august bude každý piatok čerpať dovolenku.

viac...


 

Zdravotné stredisko MUDr. Kolenčík oznamuje

Oznamy lekár

Mudr. Jozef Kolenčík oznamuje svojim pacientom že počas letných mesiacov jún, júl, august bude každý piatok čerpať dovolenku.

Akútne stavy môžu navštíviť LSPP (pohotovosť) v Nitre od 16,00 do 7,00. V prípade úmrtia volajte medzi 7,00 a 16,00 na telefónne číslo 0904 169 182, po16,00 kontaktujte LSPP.

viac...


 

Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrušovany

Návrh VZNZnenie návrhu VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrušovany môžete nájsť v prílohe.

viac...


 

Oznámenie o strategickom dokumente

OznamPodľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) obec Hrušovany ako dotknutá obec oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Hruboňovo“ je prístupné k nahliadnutiu na Obecnom úrade Hrušovany v pracovných dňoch počas úradných hodín

viac...


 

Možnosť registrácie na web stránke

OznamyVážení občania, ako ste si iste všimli naša webová stránka prebehla novelizáciou, ktorej súčasťou je tiež i možnosť zasielania správ o jej aktualizácií pre registrovaných užívateľov. Stačí ak sa zaregistrujete a na váš e-mail budú pravidelne zasielané informácie o aktualizácii informácií na web stránke obce.

viac...


 

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Hrušovany

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Hrušovany, ktoré sú členené do 4 hlavných častí.

Obec Hrušovany

V časti Obec Hrušovany môžete nájsť základné informácie o obci, jej prírodných podmienkach, obyvateľstve, histórií ale i o projektoch, ktoré sa v nej realizovali a tiež jej strategických dokumentoch.

Samospráva

Časť Samospráva v sebe zahŕňa informácie o starostovi obce, jej obecnom zastupiteľstve, obecnom úrade a ostatných informáciách súvisiacich so samosprávou obce.

Život v obci

Táto časť je venovaná najmä prehľadu kultúrnych a športových podujatí, ktoré sa v obci uskutočnili a zároveň tiež poskytuje prehľad o združeniach a organizáciách, ktoré v obci pôsobia.

Úradná tabuľa

V časti Úradná tabuľa môžete nájsť informácie týkajúce sa uzatvorených zmlúv, objednávok, faktúr ale i prehľad uznesení obecného zastupiteľstva, všeobecných záväzných nariadení obce, rozpočtu obce a iných oznamov pre obyvateľov.


 


Úvodná stránka